Harmonogram

Online registrácia
1.4. – 28.4.

Prvé online kolo
15.4. – 28.4.

Druhé online kolo
29.4. – 12.5.

Tretie online kolo
13.5. – 26.5.

ToDo list
15.4. – 26.5.

Finálové kolo
14.6. – 16.6.

Pravidlá Družiny roka 2024

počet členov: 5-7

Vo výnimočných prípadoch môže byť dovolené súťažiť aj družinám s počtom členov 8 (posudzuje sa individuálne). Do počtu členov sa ráta aj radca v prípade, že s družinou súťaží. Ak by počet členov družiny, postupujúcej do finále, klesol pod 5 členov, zúčastní sa miesto nej ďalšia družina v poradí.

vek: 11-15 rokov

Vek účastníkov: min. veková hranica: 11 rokov, max. veková hranica: 15 rokov (účastník sa musí nachádzať vo vekovom rozhraní v deň konania finále, tzn. že 14. júna 2024 musí mať 11 rokov a nesmie mať 16 rokov), výnimkou je radca, ktorý môže mať maximálne 17 rokov.

Družinu môže sprevádzať len jeden radca. Ak má radca 18 rokov a viac, nemôže súťažiť a pomáhať družine s vypracovaním jednotlivých súťažných úloh, ale môže v mene družiny posielať odpovede a komunikovať s organizátormi súťaže. Taktiež sa môže zúčastniť finále.

Byť členom Slovenského skautingu

Každý jeden prihlásený člen musí byť členom Slovenského skautingu (ku dňu začatia súťaže má v danom roku uhradený registračný poplatok).

Byť členom fungujúcej družiny

Súťažiace družiny sú reálne fungujúce družiny a nie výber členov z oddielu alebo zboru.

Z jedného oddielu sa súťaže môže zúčastniť aj viacero družín.

Družina sa musí zapojiť do všetkých troch online kôl a poslať odpovede včas.

Internetové kolá sú 3. Každé kolo obsahuje 10 otázok. Na každé kolo máte 2 týždne. Okrem toho na začiatku prvého kola dostanete špeciálny Tudú list, ktorý môžete plniť až do konca 3. kola.

Niektoré úlohy si vyžadujú zaslanie fotky, ktorá potvrdzuje splnenie úlohy. Nezabudnite, že tieto fotky zverejňujeme :)

Po vyriešení úloh odpovede vkladáte do formulára, ktorý nájdete na stránke Družiny roka. Formulár s odpoveďami musí byť vyplnený pred začiatkom ďalšieho kola, potom už nebude akceptovaný. Na stránke Družiny roka nájdete harmonogram jednotlivých kôl. Ak ste v danom kole splnili úlohu z Tudú listu, môžete to zaznačiť v aktuálnom odpoveďovom formulári. Ak ste už určitú úlohu zaznačili, nezaznačujte ju opäť v ďalšom formulári.

Po každom kole bude aktualizovaný rebríček súťažiacich družín. Body sú súčtom bodov zo súťažných kôl a splnených úloh Tudú listu.

Registrácia družiny

Názov družiny:
Číslo a názov oddielu:
Číslo a názov zboru:

Údaje o členoch družiny

Pre bezproblémovú registráciu je potrebné vyplniť všetky polia.
Ak napr. člen nemá konkrétnu funkciu, napíšte "člen".

1. člen (radca)

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:
E-mail:
Tel. číslo:

2. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:

3. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:

4. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:

5. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:

6. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:

7. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine:

8. člen

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia v družine: